ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 8 പ്രോ: ഒരു സമഗ്ര അവലോകനം

Screenshot from 2023 11 23 16 55 49

ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 8 പ്രോ ആണ് ഇന്നത്തെ ടെക് ലോകത്തെ ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉപഭോക്താവ് അവലോകനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേടിയ അറിവുകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കട്ടെ.

പ്രകടനം: ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവലോകനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിക്സൽ 8 പ്രോയുടെ പ്രകടനം വളരെ ഉയർന്നതാണെന്ന് കാണാം. ക്യാമറ, ഡിസ്പ്ലേ, ഡിസൈൻ എന്നിവ ഉയർന്ന മാർക്കുകൾ നേടി.

ക്യാമറ: പല ഉപഭോക്താക്കൾ പിക്സൽ 8 പ്രോയുടെ ക്യാമറയെ ഉയർന്നതായി റേറ്റ് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച്, എല്ലാ പ്രകാശ നിലകളിലും അതിന്റെ നിർമ്മാണം മികച്ചതാണ്. ഡിഎസ്എൽആർ തുല്യമായ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും.

ബാറ്ററി: ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം ബാറ്ററി ജീവിതം നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറയുടെ ഉപയോഗത്തിനിടെയും.

ഡിസൈൻ ആന്റ് ഡിസ്പ്ലേ: ഡിസൈൻ ആധുനികവും സ്റ്റൈലിഷുമാണ്, ഡിസ്പ്ലേ അതിശയകരവും ആണ്.

എന്നാൽ, ചില ഉപഭോക്താക്കൾ ചൂട് പ്രശ്നങ്ങൾ, നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ പരാമർശിച്ചു. അതുപോലെ, ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ ബഗ്സും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.

പൊതുവെ, ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 8 പ്രോ ഒരു മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറ, ഡിസ്പ്ലേ, ഡിസൈൻ എന്നിവയിൽ. പക്ഷേ, ചില ഉപഭോക്താക്കൾ ചൂട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ, നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ ബഗ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവ ഭാവിയിൽ അപ്ഡേറ്റുകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.

ബാറ്ററി ജീവിതം നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ചില ഉപഭോക്താക്കൾ ബാറ്ററി ഡ്രെയ്‌നിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗത്തിന്റെ അളവിൽ അനുസരിച്ച് മാറുന്നു, കാരണം ചിലർക്ക് ബാറ്ററി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നു.

വില കൂടിയതാണ് എന്നും, ചില ഉപഭോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 8 പ്രോയുടെ ഗുണനിലവാരം വിലയ്ക്ക് യോജിച്ചതാണ് എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു.

ആകെമൊത്തം, ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 8 പ്രോ ഉയർന്ന പ്രകടനവും, അതിശയകരമായ ക്യാമറയും, സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈനും ഉള്ള ഒരു പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആണ്. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അപ്ഡേറ്റുകളിലൂടെ അവ പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രകടനം ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറ ആസ്വാദകർക്ക്.

Screenshot from 2023 11 23 16 54 46
Screenshot from 2023 11 23 16 55 08
Screenshot from 2023 11 23 16 55 39
Screenshot from 2023 11 23 16 55 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version